Bakgrunnen for endringene, for å skrive litt om det nye regelverket, trenger vi først å ta et par steg tilbake.
Statsmodellen er på sett og vis enklest ettersom den «frigjør» arbeidsgiver for innrapportering.
Prisen.000 kroner.Dette gjelder for eksempel oppgraderinger av flybilletter eller hotellrom, mat, inngang til lounge, fast track osv.Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix.Rabatt kan gis til ansatte innen samme konsern, det er ikke slik at man må kun kan jobbe i det enkelte selskapet.Ny arbeidsgiver har bare ansvar for poeng som er opptjent hos denne.Alle poeng opptjent privat kan brukes helt fritt uten rapportering.Hun frykter at det ikke er nok klarhet rundt den nye innrapporteringen og skattleggingen ved bruk av bonuspoeng tjent på jobbreiser til privatreiser.Konsekvens for arbeidsgiver, arbeidsgivere må forholde seg til innrapporteringsplikten enten man vil eller ikke.
Rabatten.000 kroner fast casino er i sin helhet skattepliktig ettersom Ola allerede har «brukt opp».000 kroner i personalrabatt.
Januar innførte norske myndigheter nye regler som gjorde at arbeidsgiver har ansvaret for å innrapportere bonuspoeng ansatte bruker privat som er opptjent på jobbreise.De følger altså personen som reiser, ikke arbeidsgiver.Arbeidsgiver har ikke innsikt i poengene dine, forteller Per Arne Villadsen i BergHansen.Det betyr at arbeidsgiver slipper å forholde seg til innrapportering.Med dette menes eksempelvis å henge opp en lapp på personalrommet, videresende en e-post eller lignende.Beløpsgrensen.000 kroner gjelder per arbeidsgiver, noe som i teorien vil kunne tilgodese personer med flere arbeidsgivere.SAS har selv opplyst at Eurobonus-medlemmene står for om lag halvparten av inntektene til flyselskapet.Spørsmålet har vært reist om bedriftene rett og slett bør forby sine ansatte å opptjene bonuspoeng på jobbreiser.Dette blir vanskelig å etterprøve og noen ganger umulig å finne prisen på, sier Melsom.Vilkåret er at varen eller tjenesten omsettes i arbeidsgivers virksomhet.Dette er en vurdering som må gjøres på hver enkelt arbeidsplass.Det innebærer i praksis at arbeidsgiver må undersøke blant sine ansatte om de har benyttet bonuspoeng opptjent på jobbreiser, privat.Fordeler i form av bonuspoeng, kick-backs osv.Det er først når den årlige grensen overstiges, at det foreligger rapporteringsplikt.