Hvis der er uoverensstemmelse mellem de oplysninger, der er registreret på spillerens kvittering, og dragon quest 8 baccarat casino prizes de oplysninger, der er registreret i Danske faber slot caffè Spil koncernens centrale IT-system, er de registrerede oplysninger i det centrale IT-system gældende.
Ifølge denne trækkes ét tilfældigt tal ad gangen, og trækningen fortsætter, indtil samtlige 20 vindertal i intervallet 1-70 (i vilkårlig rækkefølge) er udtrukket.
Hvis Opsparingspuljen overstiger 7,5 millioner (før spilafgift går det overskydende beløb til førstepræmiepuljen i den efterfølgende trækning.B) Spilleren køber et spil Lynspil og anmoder samtidig forhandleren om også at udskrive Joker-tal til om lørdagen og/eller om onsdagen.TerminsGevinster kan kun udbetales af Danske Lotteri Spil og kan alene udbetales til enkeltpersoner.Trækningsresultatet er først gyldigt, når spillemyndigheden i det land, hvor trækningen foretages, har godkendt resultatet.Retten til annullering bortfalder dog, hvis forretningen eller terminalen er lukket, eller hvis spillet er lukket for spil.Ved spil via og på mobile enheder skal spilleren kontrollere den elektroniske kupon, inden spillet bekræftes. 1 som.Punkt 7 d, kan dog kun etableres for en uge ad gangen.
B) Spilleren anmoder forhandleren om at få udskrevet et ønsket antal Lotto rækker valgt helt (alle tal vælges tilfældigt) eller delvist (op til 6 tal vælges af spilleren og resten vælges tilfældigt) af en tilfældighedsgenerator LynLotto"og LykkeLotto).
C) I dele af dagligvarehandlen kan Lotto spilles som LynLotto direkte ved kasselinjen i forbindelse med det øvrige dagligvarekøb og vil fremgå af den udskrevne kassebon.
Trækningen foretages i den form, som er aftalt mellem selskaberne og landets spillemyndighed.Medmindre andet fremgår af loddet, har en spiller, der vinder en TerminsGevinst, ikke ret til at forlange en beregnet nutidsværdi af alle udbetalinger udbetalt som et engangsbeløb.Når spilleren henvises til at foretage præmieudbetaling via Danske Spils digitale selvbetjeningsløsning til udbetaling af præmier eller til at få udbetalt beløbet ved et pengeinstitut eller anden pengeformidler i henhold til punkt 31 b) eller 31 c udskriver forhandleren et gevinstbevis, der udleveres til vinderen.Trækningen af Lotto tal foretages om lørdagen i tidsrummet mellem.Fordi kvitteringen er revet i stykker eller forsøgt ændret.C) I dele af dagligvarehandlen kan Joker spilles sammen med Lotto og Vikinglotto direkte ved kasselinjen i forbindelse med det øvrige dagligvarekøb og vil fremgå af den udskrevne kassebon.Kvittering eller derover skal være Danske Lotteri Spil i hænde senest et år efter træk-ningsdagen.Endvidere kan Eurojackpot spilles på de måder, Danske Lotteri Spil til enhver tid anviser.Kan forhandleren vælge at udbetale eller henvise spilleren til at foretage præmieudbetaling via Danske Spils digitale selvbetjeningsløsning til udbetaling af præmier eller til at få udbetalt beløbet ved et pengeinstitut med hvilket Danske Spil har indgået aftale om udbetaling (oplysning herom fås hos forhandleren).For skrabespil købt via opgøres tilbagebetalingsprocenten samlet for alle typer skrabespil én gang årligt.Eller derover, foretages udbetalingen af Danske Lotteri Spil.Af gevinsttabellen nedenfor fremgår de resultater, der er gevinstgivende, og gevinstnøgle, der gælder for det enkelte resultat (.

Eventuelle gevinster bliver automatisk indsat på spillerens spilkonto.
Denne metode anvendes, så længe sammenlægningen af puljer fører til, at gevinstbeløbet i en højere pulje er lavere end gevinstbeløbet i en af de lavere sammenlagte puljer.
Her gælder punkt 28 fra spillereglerne for Lotto.