pavel chaloupka poker

Rzné zaruené fámy probíhaly hned od revoluce, ale nae "íslo" vydrželo na Tiin až do konce vojny.
Reagovat Re: Re: Re: Re:Nov dotaz na Matouka Matouek - velitel 83-91.4.2010 13:55 id 14617 nahlásit Poslouchej - stránky hezk to urit už jsem je vidl - že jsme patili pod Podboany - je také pravda jezdil jsem tam každého 15 - tého.
I na proslulé projevy dnárika u 6158 Preov.
Místy je už strop propadl.Aspo takhle se sejdeme a zavzpomínáme na roky v zeleném.Reagovat Re: Velitel hlásky 81 Bohumil Janár.1.2012 17:30 id 41147 nahlásit Zdravíviem i si ete spomína, niekedy v lete 81 sme sa stretli na Kríži.Zde již nelze dále reagovat tkání vojenskch veterán na Tiin Matouek - velitel.4.2014 12:59 id 73984 nahlásit Chci tímto podkovat vem, kteí vážili cestu a pijeli se podívat do prostor, kde strávili njaké asy svého života.To je na román.
Byl jsem na pohbu litele.Pokorného v Kladn a s bvalmi kamarády - Züglerem, Matoukem,Skákalem.
Usuzuji, vem nám za asem strávenm v té nai rezervaci pokoje stská.
Více o programu je také na: /id54 Napi, kter as, a co v programu ti vyhovuje, a kde bychom se seli.
No, na mladch si ich vtedy naozaj niekto lieil, ale aby som toto považoval za naozaj vhodné, tak to nie.Reagovat Re: Tiina sek.9.2014 11:00 id 79137 nahlásit Dlal jsem tam v 77-78 vel.Tech ;stenolezu " co jsme se navarli.,nebo bouracka s V3sko, kterou jsme potaji opravili.Se obas setkáváme a vzpomínáme.A to, že se na Tiinu vracíme bu ve vzpomínkách nebo tady v tch písmenkách svdí o tom, že bylo na co vzpomínat.Je mi líto, jestli nkdo pochopil ty pedchozí ádky jinak.Bude T jen trápit, zda bude kloudné poasí.MOŽNÁ, ŽE PAK budeme IDEÁLNÍ kamarÁDI!My jsme tady ke konci loského roku psali, že by to zjara zase mohlo bt na Tiin (druh fallout new vegas lottery ticket winner sraz) a s tím nápadem k oslovení bvalch koleg z druhé strany, to je dobr nápad.