videregående.
Du vil også kunne se resultatene fra Vikinglotto Joker-trekningen.
Nytt for noen år siden var at alle skal ha et minimum i tjenestepensjon. .
I de senere årene har flere og flere i privat sektor gått over til innskuddsbaserte ordninger.
Venter du til det er nordea valutainnskudd 10 år igjen, begynner du brått å få dårlig tid. .Du kan se en summering for hver trekning nedenfor.Du får innskudd i ditt navn, og det er som regel ikke knyttet dødelighetsarv til en slik ordning. .Dette sparebeløpet, samt årlig avkastning på midlene, vil til sammen avgjøre størrelsen på den enkeltes fremtidige pensjon.For å få skattefradrag må denne prosentsatsen være innenfor rammer gitt av myndigetene. .
Dersom du ønsker å se eldre Vikinglotto-resultater velger du ett av årene nedenfor for å se alle vinnertallene for den perioden.
Det vil si at dersom du dør før du får brukt de opparbeidede rettighetene, vil dine opparbeidede rettigheter gå tilbake til felleskapet, og ikke til dine arvinger, men unntak for barnepensjon og eventuell ektefellepensjon. .
Bedriften bærer risikoen for at det skal være nok midler i ordningen på det tidspunkt den ansatte har rett til ytelser fra ordningen.Dette vil si at dine etterlatte får pengene om du dør før pensjonsalder.Den var opprinnelig presentert av de 3 største lotto arrangørene: Camelot i Storbritannia som driver UK National Lottery, Francaise des Jeux i Frankrike og, loterias y Apuestasdes Estad i Spania.Dermed er det viktig å skaffe seg oversikt, så godt det lar seg gjøre, før det er for sent å gjøre noe.Selv om det kjennes lenge ut til du er pensjonist gjør noe med rammevilkårene for pensjonisttilværelsen før det er for sent.Likevel er pensjon som regel så komplisert at selv høyt utdannede økonomer har problemer med å forstå ordningene. .Innføringen av ulike hendelser attraksjoner, den mest kjente var den tilbakevendende og etterlengtede Super Draw, der hovedpremien er 100 millioner.Det er bare det at det ikke er lønninger utbetalt i dag vi snakker om, men fremtidige lønninger i form av høy pensjon fordi man noen få år har et offentlig verv. .Er du med i ordningen i 10 år, vil du ha opparbeidet 10/30 av rettigheten.

I en ytelsesordning har bedriften lovet et bestemt nivå på ytelsen til den enkelte, og hvorvidt det vil være tilstrekkelige midler til å dekke denne ytelsen vil være avhengig av hvor mye bedriften innbetaler i årlig sparebeløp og hvor høy avkastningen på midlene. .
Jeg ville heller sett at de utbetalte dette i form av synlig lønn hvert år og en normal pensjonsordning.
Nå, mer enn ti år senere, er dette en av verdens mest gjenkjennelige merker lotteri og jackpotter har vært voksende i takt med ryktet.