lotteri og stiftelsestilsynet

Januar 2001 for å kontrollere norske pengespill.
Tilsynet omfatter kontroll med 68000 stiftelser og nye online casinoer omkring 5400 frivillige organisasjoner som driver lotteri.
Direktør (fra 2000).
Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos.Universitet i Bergen og, helsedirektoratet.Lotteri- og stiftelsestilsynet ble opprettet.Tilsynet skal sikre at spill- og lotterimarkedet utvikler seg i samfunnsmessig trygge former og se til at en størst mulig del av omsetningen går til humanitære eller samfunnsnyttige formål.Lotteri- og stiftelsestilsynet er organisert i to underliggende fagtilsyn med felles direktør og administrasjon.Lotteritilsynet pengespill har ansvaret for tilsynet bingo casino games free med Norsk Tipping og Norsk Rikstoto, foruten spillansvar og kontroll av markedet, for eksempel av ulovlig markedsføring, ulovlige pengespill og pyramider.I forbindelse med at lov om stiftelser.Et eget klageorgan, Lotterinemnda, er også opprettet.Follow, browse This Channel, shout Box, related RSS Feeds.Update a video without losing your URL or stats.I 2017 opprettet tilsynet Nasjonalt kompetansesenter for spillforskning i samarbeid med.Juni 2001 trådte i kraft.Tilsynet har vel 60 ansatte og hovedkontoret ligger i Førde.
Lotteritilsynet frivillighet har også ansvaret for tilsyn med Grasrotandelen, Stiftelsestilsynet ble opprettet.
Lotteritilsynet frivillighet jobber med lotteritillatelser og regnskapskontroll, men skal også godkjenne entreprenører og kontrollere bingosektoren.
By using Twitters services you agree to our.
Etaten var inntil.Vi forvaltar dessutan fleire tilskotsordningar.Juni 2014 er, lotteritilsynet delt i to avdelinger en avdeling for pengespill og en for frivillighet.Januar 2005 overtok etaten fylkesmennenes tilsynsansvar med stiftelser.Tilsynet har sitt hovedkontor i, førde i Sogn og Fjordane.Lotteri- og stiftelsestilsynet ble opprettet i 2000 som Lotteritilsynet (Statens Lotteritilsyn og har vært i drift fra 2001.Januar 2005 kjent som Lotteritilsynet.Tilsynet kontrollerer de statlige pengespillene, norsk tipping og, norsk Rikstoto, deriblant bruken av «grasrotmidlene» som disse to organisasjonene fordeler til norske idretts- og kulturinstitusjoner.We and our partners operate globally and use cookies, including for analytics, personalisation, spil casino gratis and ads.No videos have been added to this channel.Det kontrollerer også det omfattende ulovlige spillmarkedet i regi av blant annet utenlandske spillselskap.