Del Bilag 223 Orientering om rejsekortprojektet (Trafikudvalget) Rejsekort på Sydsjælland og Lolland-Falster, pressemeddelelse fra Rejsekort A/S den.
Hentet 20/2-2014 Trafikselskaber tabte 3,5 millioner på rejsekort-nedbrud.
Hentet Rejsekortet er dyrt for pensionister og studerende.På trods af l'oreal poker paste 7 75ml opfordringer afviste DSB i første omgang at lade passagerne køre gratis.Implicit reklame hvor produkter - product placement - eller budskaber indgår som integrerede elementer.39 40 De vendte tilbage og meldte, at projektet ville være landsdækkende i 2012 med op til 500.000 kunder.Turister lider ligeledes under kortet indførelse, da de er tvunget til at anskaffe et anonymt rejsekort, der koster 80 kr, eller købe billetter, der koster det dobbelte af klippekort.Hentet 20/2-2014 Forkert opdatering sendte rejsekort til tælling.Det betyder at kortet i første omgang ikke blev landsdækkende, som det ellers er planen i 2012.60 horesta har kritiseret Rejsekortet for at være uhåndterligt for turister; således skal en turist der opholder sig en dag i København og tager en tur ud af hovedstadsområdet betale 750 kr, restbeløbet kan kun refunderes ved personlig henvendelse til et kontor.Hentet Minister: Trafikselskabers slagsmål om takster bag rejsekort må stoppe.18 Den nye tillægsaftalen blev indgået i juni 2008.
I, hovedstadsregionen var det oprindelig planen at stoppe salget af klippekort fra sommeren 2013, 1 hvilket dog udsattes til den.
Kommer et kort i en lomme utilsigtet for tæt på en terminal, boker poker kan det blive aflæst, uden at det var hensigten.
De kommunikerer med en computer i hver bus eller på stationen, som samler transaktionsdata fra terminaler og har lister over spærrede kort og de opdateringer, som skal lægges på kortet, hvis det kommer forbi denne station eller bus.
Hentet Her er Rejsekortets usability-problemer.Dette tal inkluderede dog ikke installation af rejsekortudstyret.Hentet 17/6-2013 Rejsekort dyrt for studerende og ældre.24 25 Man valgte at kigge på økonomien i projektet og at forsinke projektet endnu.60 Desuden bliver brugere sat i karantæne, hvis de glemmer at tjekke ud flere gange.Ikke at forveksle med, rejsekort (virksomhed).Februar 2015 stoppede salget af klippekort i hovedstadsområdet.91 92 Dog vil nye kort være af en nyere type, som ikke har de samme sikkerhedsproblemer som det oprindelige.Juni 2014 2 og efterfølgende til den.Samtidig var et pænt stykke over halvdelen af de adspurgte utilfredse med overskueligheden af billettyper, rabatordninger og gennemskueligheden af priserne.Som resultat af forhandlingerne blev Tillægsaftale V indgået, hvor der blev sat en ny ramme for samarbejdet imellem Rejsekort A/S og East-West.Oktober 2011 blev anvendelsen udvidet til Aalborgs metro-, by-, basis-, nat- og lokalbusser, jernbanen Hobro-Frederikshavn (herunder Aalborg custom logo poker chips Nærbane samt jernbanerne hvorfra?I december havde rejsekortet ingen planer om at opdater systemet.Hentet 20/2-2014 a b Rejsekort har udstedt 700.000 glemme-bøder.Danske Ung en konto til 15-17-årige, der.