Następnie umieszczony jest znak równości a za nim formuła podlegająca definiowaniu.
Jeśli liczba ta wynosi 3, to zapisany zostanie adres startowy i znak końca taśmy (EOF).
But be sure you disable the interrupt first, or you're in serious trouble.
Flipping out the Kernal automatically flips out basic as well.If the cursor is still flashing, we're there.Remember that this is ROM; we can peek but can't poke.File NOT open, problem: Zbiór użyty w instrukcji open, close, CMD, print input GET# musi zostać najpierw otwarty.Spowoduje to błąd: mismatch error (konflikt typów).Dane w instrukcji data czytane są w sposób sekwencyjny.Peek and, pOKE commands are generally seen as antiquated.
In my memory maps ( compute!
For the album, see, peek Poke (White Town album).
W tym przypadku rezultat brzmi: 144.PrzykŁAD: 10 LET A5 (Przypisz wartość zmiennej blackjack 21 blackjackist mod liczbowej A) 20 B6 (Przypisz wartość 6 zmiennej liczbowej B) 30 CA*B3 (Przypisz zmiennej C wartość wynikającą z obliczenia 5*63) 40 dhalo (Przypisz łańcuch halo zmiennej łańcuchowej D) list Wyświetlanie na ekranie treści programu basicowego znajdującego się aktualnie.Po numerze urządzenia można podać trzeci parametr nazywany drugim adresem.Najpierw zmienna indeksowa otrzymuje wartość początkową.Urządzenie numer 1 oznacza taśmę kasetową, numer 8 stację dyskietek.Now comes the tricky bit.Oba znaki przystankowe mogą zostać użyte na końcu listy, co spowoduje, że następna instrukcja print będzie działała jako kontynuacja bieżącej.We'll need to put in two extra things: a video chip, and a character generator for the video chip to use.PrzykŁADY: verify Weryfikuje najbliższy program na taśmie.Składniki listy mogą być wartościami liczbowymi lub wyrażeniami tekstowymi i muszą być oddzielone przecinkami.

The video chip, by the way, has a special circuit allowing it to go directly to the ROM character base, so there's no confusion there.
DIM Deklaruje liczbę elementów w tablicy (wymiar tablicy).
Jeśli rezultat jest ujemny, pojawi się błąd illegal quantity error (nieprawidłowa wartość).