I tjenesten Din pensjon blir pensjonen beregnet på grunnlag av de opplysningene NAV har om deg, i tillegg til de opplysningene du har oppgitt selv.
Her kan du blant annet se din opptjening, beregne din fremtidige alderspensjon (tidligere kalt serviceberegning søke om pensjon elektronisk og få oversikt over utbetalingsdatoer.
Gi fullmakt til å lese informasjon, beregne pensjon og endre visse opplysninger.
Du kan logge inn med BankID, MinID, Buypass eller Commfides.Dette får du fra: NAV Kontaktsenter Pensjon på telefon eller ved oppmøte på ditt lokale.Krav til innlogging, logg inn i Din pensjon, få oversikt over egen pensjonsopptjening i folketrygden, eventuell AFP, og din opptjente tjenestepensjon fra de største offentlige og private leverandørene av tjenestepensjon.NAV-kontor, merkur automatenspiele gratis merk: Får du endagspassord over telefon, vil du av sikkerhetsmessige årsaker ikke få tilgang til alle funksjonene i Din pensjon blant annet muligheten til å søke om alderspensjon.Pensjonsberegningen er vist i dagens kroneverdi.Oppdatere pensjonsopplysninger og kontaktinformasjon.Du kan også beregne AFP og tjenestepensjon fra de største offentlige og private leverandørene.Legge til eventuelle individuelle spareavtaler.
Person, pensjonDin pensjon, publisert Sist endret, nettjenesten Din pensjon gir deg god oversikt over egen pensjon.
Hvis du ikke benytter MinID kan du som et alternativ logge inn med endagspassord.
Din pensjon viser altså en foreløpig beregning av hva du kan forvente deg i pensjon.
Endre graden på alderspensjon, sette i gang igjen, eller stoppe utbetaling av alderspensjon.Hvem kan bruke Din pensjon?Søke om alderspensjon fra folketrygden elektronisk.Dersom du ikke har mulighet til å logge deg inn i Din pensjon kan du benytte en forenklet pensjonskalkulator som gjør beregninger uten bruk av personlige data.Beregne fremtidig alderspensjon fra folketrygden (tidligere kalt serviceberegning) både etter dagens og gammelt regelverk for alderspensjon.Er du fylt 18 år kan du gjøre beregninger.Sammenlikne ulike alternativer for å se hvordan ulike uttakstidspunkt og uttaksgrader påvirker størrelsen på din alderspensjon.På finner du informasjon om hvordan du skaffer deg elektronisk.Hva kan jeg gjøre i Din pensjon?ID-porten er en felles innloggingsløsning til offentlige tjenester på nett, og gir tilgang til selvbetjente tjenester i NAV.Lagre de ulike beregningene og sammenlikne disse.Beregningen er ikke juridisk bindende.